06-70/684-8604
 2800 Tatabánya, Béke utca 8.

Kréta napló

Aktualitások

Kapcsolat

Képzések, szakmák

 

Szeretettel köszöntöm a Tatabányai Szakképzési Centrum Mikes Kelemen Technikum és Szakgimnázium oktatási formái és lehetőségei iránt érdeklődő kedves látogatókat az iskola tantestülete és dolgozói nevében!

A következő oldalakon ismertetőt találnak iskolánk életéről és tevékenységéről. Az elmúlt évek tapasztalatai azt bizonyítják, hogy mind a fiatalok, mind a felnőttek megtalálták számításaikat a nálunk működő iskolatípusokban.

A toll és a mécses iskolánk emblémáján azt jelképezi, hogy iskolánk nyitva áll, és lehetőséget kínál mindazoknak, akik pályaválasztás előtt állnak, akik pályamódosításra kényszerülnek, vagy hátrányos helyzetükön változtatni szeretnének. Sokszínű oktatási formánkat a mécses jelképezi megvilágítva a továbblépés lehetőségeit.

Az iskolákban oktató pedagógusok azt a célt tűzték maguk elé, hogy ebben nyújtanak segítséget valamennyi hozzánk beiratkozott tanulónak. Kívánom, hogy gyűjtsön és kapjon minél több információt intézményünkről honlapunkon keresztül. Bízom abban, hogy felkeltettük érdeklődését, arra biztatom, hogy látogasson el hozzánk személyesen is!

 
Az informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus adott cég munkatársaként helyben telepített, illetve felhőszolgáltatásként igénybe vett hálózati eszközök, szerverek, valamint alkalmazások összehangolt működését biztosítja.

A szakképzettséggel rendelkező
 • képes számítógépet kezelni, üzemeltetni, irodai alkalmazásokat, multimédiás és kommunikációs alkalmazásokat telepíteni, karbantartani és használni;
 • elvégzi számítógépek és perifériáik hardveres szerelési, karbantartási és javítási munkáit;
 • ellátja munkaállomások operációs rendszereinek telepítését és karbantartását;
 • képes a hálózati eszközök, a hálózati operációs rendszerek és az alapvető internetes szolgáltatások telepítésére, üzemeltetésére és karbantartására;
 • ellátja a kisebb helyi hálózatok kiépítésével és karbantartásával kapcsolatos feladatokat;
 • képes kisebb otthoni, irodai és közepes méretű hálózatok tervezési, illetve felügyeleti feladatait elvégezni;
 • elvégzi az informatikai biztonsági eszközök tűzfalak és vírusvédelmi szoftverek telepítését és konfigurálását;
 • felhőszolgáltatásokat kezel.
A mozgókép- és animációkészítő a mozgókép, videofilm, rajzfilm és számítógépes animáció területén végez alkotó munkát, szakszerűen tudja kezelni és alkalmazni a feladataihoz kapcsolódó számítástechnikai eszközöket, digitális kép- és hangkezelő programokat, valamint fotó, videó, világítás- és hangtechnikai eszközöket.

A szakképzettséggel rendelkező
 • alkalmas a különféle animációs stúdiók technikai igényei szerint beállítási-rajzkészítő, forgatókönyv (storyboard) rajzoló, sík és plasztikus figuratervező, mozdulatterv rajzoló, animációs operatőr, háttérkészítő, kellék- és bábkészítő, 3D modellező és számítógépes utómunka feladatok ellátására;
 • alkalmas TV és filmstúdiókban segéd operatőri, világítástechnikai, hangtechnikai, vágó, számítógépes grafikai és vizuális effekt készítő asszisztensi feladatok ellátására;
 • képes a TV, film és animációs stúdiókban a kiadott feladatokat határidőre elvégezni;
 • önálló vállalkozóként képes saját munkájának megtervezésére és szervezésére.
A színház- és rendezvénytechnikus aktívan részt vesz a rendezői és tervezői instrukciók alapján a létrejövő színházi előadások színpad technikai folyamatában. Az előadásokkal kapcsolatban alkalmazza a számára előírt (audió, vizuál, egyéb) beállításokat és instrukciókat. Elvégzi a megvalósításhoz szükséges szakma irányának megfelelő szereléseket. Az előadások technikai kiszolgálását végző műszaki személyzet tagjaként közös és speciális részfeladatok elvégzésével vesz részt az előadás lebonyolításában.

Választható szakmairányok: Színpadtechnikus szakmairány, Színpadi hangtechnikus szakmairány, Színpadi világítástechnikus szakmairány, Színpadi vizuális technikus szakmairány.

A szakképzettséggel rendelkező
 • színházi műszaki rajzokat elemez;
 • részt vesz a próba színpadtechnikai folyamatában;
 • beépíti, beépítteti a díszleteket, kezeli a kellék- és bútorjelzéseket;
 • beprogramozza a látvány- és színpadtechnikai jeleket;
 • felügyeli az előadás színpadtechnikai biztonságát;
 • üzemelteti a színpadtechnikai eszközöket a kapott instrukciók alapján;
 • begyűjti az információkat egy új produkció szakirányának megfelelő igényeihez;
 • kezeli a munkájával összefüggő dokumentációkat.
Az óvodai nevelő az óvodáskorú gyermekek gondozását az erre a korosztályra szakosodott gyermekintézményekben, felsőfokú végzettségű szakember irányítása mellett végzi. Az óvodai nevelő óvodában, gyermekotthonban, lakásotthonban, családi napköziben foglalkoztatott segítő szakember, aki aktívan együttműködik a gyermekek nevelésében az óvodapedagógussal, fejlesztő- és gyógypedagógussal, óvodai dajkával és a szülőkkel.

A szakképzettséggel rendelkező
 • mindennapi munkájában segíti a diplomás óvodapedagógus, a fejlesztő és gyógypedagógus munkáját, velük együttműködve aktívan részt vesz az óvodások gondozásában, nevelésében és fejlesztésében;
 • részt vesz az egészségfejlesztést szolgáló tevékenységek elvégzésében, gondozási feladatok ellátásában, segíti a higiénés szokásrendszer kialakítását;
 • közreműködik a csoportfoglalkozások és a gyermekek tevékenységeinek előkészítésében, szervezésében és megvalósításában;
 • empátiával képes fordulni a gyermekekhez és családjaikhoz, szakmai felkészültsége alapján, hitelesen tudja a családok felé közvetíteni a szakmai ismereteit;
 • fejleszti a társas kompetenciákat, csoportnormákat: a kisgyermek igényeihez igazodó közös tevékenység során élményeket, viselkedési és helyzetmegoldási mintákat nyújt, az önálló próbálkozást és a kreativitást támogatja;
 • közreműködik, segít az intézményen belüli és kívüli programok, rendezvények előkészítésében, szervezésében és megvalósításában;
 • részt vesz a fejlesztő eszközök, anyagok elkészítésében, írásos és nyomtatott anyagok másolásában és összeállításában;
 • a gyermek fejlődésének rögzítésére digitálisan, esetenként manuálisan dokumentációt vezet;
 • a tanulmányaik során a tanulók megismerkednek a különböző intézménytípusokkal;
 • az oktatás során az óvodások nevelésére készülnek fel;
 • ez a szakma a „Pedagógusképzés „előszobája”.
Nem tanulási jellegű feladatokkal segítik a tanárok, tanítók munkáját, nevelési, gondozási és felügyeleti munkát végeznek iskolákban és az iskoláskorúaknál fiatalabb gyermekek számára fenntartott intézményekben.

A szakképzettséggel rendelkező
 • az iskolás, illetve az iskoláskornál fiatalabb gyermekek fizikai, szociális, érzelmi és intellektuális fejlődését elősegítő tevékenységek bemutatása és felügyelete, illetve ilyen tevékenységekben való részvétel;
 • a benti és kinti területek előkészítése a tanulási és szabadidős tevékenységekre;
 • segítségnyújtás a gyerekek szellemi, fizikai, magatartásbeli és egyéb tanulási problémáinak megoldásában;
 • segédkezés az oktatási anyagok elkészítésében, írásos és nyomtatott anyagok másolása és összeállítása;
 • az audiovizuális berendezések, számítógépek és egyéb oktatási segédeszközök kezelése.
Az informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus adott cég munkatársaként helyben telepített, illetve felhőszolgáltatásként igénybe vett hálózati eszközök, szerverek, valamint alkalmazások összehangolt működését biztosítja.

A szakképzettséggel rendelkező
 • képes számítógépet kezelni, üzemeltetni, irodai alkalmazásokat, multimédiás és kommunikációs alkalmazásokat telepíteni, karbantartani és használni;
 • elvégzi számítógépek és perifériáik hardveres szerelési, karbantartási és javítási munkáit;
 • ellátja munkaállomások operációs rendszereinek telepítését és karbantartását;
 • képes a hálózati eszközök, a hálózati operációs rendszerek és az alapvető internetes szolgáltatások telepítésére, üzemeltetésére és karbantartására;
 • ellátja a kisebb helyi hálózatok kiépítésével és karbantartásával kapcsolatos feladatokat;
 • képes kisebb otthoni, irodai és közepes méretű hálózatok tervezési, illetve felügyeleti feladatait elvégezni;
 • elvégzi az informatikai biztonsági eszközök tűzfalak és vírusvédelmi szoftverek telepítését és konfigurálását;
 • felhőszolgáltatásokat kezel.
 • A képzés esti és levelező tagozaton végezhető el
 • Esti tagozaton kedd és csütörtöki napokon 14.15 - 20.15 között
 • Levelező tagozaton szombati napokon 08.15 - órától